Mera Revolver kal: .22 LR (5,6X15R)

Mera Revolver ca 2900 kr