Kulgevär Tikka T3X Lite Synthetic Stainless .308 Win (7,62X51)